Obezite Gerçekleri

Obezite aşırı vücut yağına sahip olarak tanımlanmaktadır. Aşırı kilo, yağ, kas, kemik, su veya bu faktörlerin bir kombinasyonundan belirli bir yükseklik için vücut ağırlığının aşırı olduğu şeklinde tanımlanmaktadır.

Obezite Gerçekleri
Obezite Gerçekleri admin

Obezite aşırı vücut yağına sahip olarak tanımlanmaktadır. Aşırı kilo, yağ, kas, kemik, su veya bu faktörlerin bir kombinasyonundan belirli bir yükseklik için vücut ağırlığının aşırı olduğu şeklinde tanımlanmaktadır. Vücut kitle indeksi veya BMI, yaygın olarak kullanılan aşırı kilolu ve obeziteyi ölçmek için tarama aletidir. BMI persentil, çocuk ve genç erişkinleri (2-20 yaş) ölçmek için tercih edilir, çünkü hala büyüyor ve yaşlarına ve cinsiyetlerine bağlı olarak farklı oranlarda büyümektedir. Sağlık uzmanları, bir çocuğun kilosunun çocuğun yüksekliği, yaşı ve cinsiyeti için sağlıklı bir aralığa düştüğünü görmek için büyüme çizelgeleri kullanmaktadır. Obezite, nüfusun% 70'ini etkileyen gelişmiş ülkelerde epidemik seviyelere ulaştı. Geçmişte, bir hasta tipik bir fizik muayene aldığında, doktorları kan basıncını, kalp atış hızını, sıcaklığını ve solunum hızını kontrol ettiler. Gelişmiş ülkelerde bu kadar yüksek bir obezite oranını gördüğümüz için doktorlar her hastanın VKİ'sini de kontrol ediyorlar. Günümüzde önlenebilir ölümlerin önde gelen ikinci nedeni ve yaşam beklentisini% 50 azaltma şansı. Obezite'nin tanımları ise:

VKİ (Vücut Kitle İndeksi) Sınıflaması

Normal Ağırlık: 18.5-24.9 BMI

Aşırı kilo: 25.0-29.9 BMI

Sınıf I Obezite: 30.0-34.9 BMI

Sınıf II Obezite: 35.0-39.9 BMI

Sınıf III Obezite:> 40 BMI

Vücut Yağ Yüzdesi

Esansiyel yağ (yağsız): Erkekler% 2-5 kadınlar% 10-13

Atletler: Erkekler% 6-13 kadınlar% 21-24

Fitness: Erkekler% 14-17 kadın% 21-24

Kabul edilebilir: Erkekler% 18-24 kadın% 25-31

Obezite: Erkekler>% 25 kadınlar>% 32

Obezite, özellikle obez bir ebeveyni olanları etkileyebilir. Her iki ebeveyn de obez olursa, obezite riski artar. Bir hastalık olarak obezite, genetik, çevre, hormonal dengesizlikler ve beslenme dengesizlikleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanmaktadır.

  • Obeziteye bağlı koşullar şunlardır: kalp hastalığı, inme, tip 2 diyabet ve belirli kanser türleri
  • Dünya çapında obezite neredeyse 1980'den beri ikiye katlandı
  • Dünyadaki 1.4 milyardan fazla yetişkin aşırı kilolu, 200 milyon ise obez
  • Obezite önlenebilir
  • Artmış vücut yağı doğrudan ve dolaylı olarak olumsuz sağlık sonuçlarını teşvik eder ve / veya sonuçlandırır ve bu nedenle tanımı gereği bir hastalıktır.

Şişmanlık ve obezite, dünya çapında daha az kilolu olmaktan daha çok ölümle bağlantılıdır. Bu, dünya nüfusunun% 65'inin fazla kilolu ve obezitenin daha fazla insanı kilolu ve / veya açlıktan öldürdüğü ülkelerde yaşadığı anlamına geliyor. Obezite insanları tüm sosyoekonomik düzeyleri etkileyen bir hastalıktır

Obeziteye neden olan şey nedir?

 Yağ içeriği artmış kalorili yoğun yiyecek alımlarının artması, mesleklerin yerleşikliği, değişen ulaşım biçimleri ve kentleşmenin artması nedeniyle fiziksel aktivitede azalma. Diyabetin% 90'ı, kalp hastalığının% 80'i ve kanserlerin% 60'ı sağlıklı yaşam biçimleri ve normal vücut ağırlıkları ile önlenebilir.

Çocuklar ve Gençler İçin BMI

Vücut kütle indeksi (VKİ), çocukluktaki kilolu ve obeziteyi belirlemek için kullanılan bir ölçümdür. Aşırı kilo, aynı yaş ve cinsiyete sahip çocuklar ve gençler için, 85. yüzdelik veya daha yukarı ve 95. yüzdelik değerin altında bir BKİ olarak tanımlanır. Obezite, aynı yaş ve cinsiyetteki çocuklar ve gençler için yüzde 95'lik veya daha yüksek bir BKİ olarak tanımlanır.

VKİ, bir kişinin kilosunu kilogram cinsinden metre cinsinden yüksekliğin karesine bölmek suretiyle hesaplanır. Çocuklar ve gençler için BMI yaşa ve cinsiyete özgüdür ve genellikle yaş olarak BMI olarak adlandırılır. Bir çocuğun kilo durumu, yetişkinler için kullanılan BMI kategorilerinden ziyade BMI için yaşa ve cinsiyete özgü bir yüzdelik değer kullanılarak belirlenir. Bunun nedeni, çocukların vücut kompozisyonu yaşlandıkça değişmekte ve erkek çocuklar ile kız çocuklar arasında değişmektedir. Bu nedenle, çocuklar ve gençler arasında BMI seviyeleri, aynı yaş ve cinsiyetteki diğer çocuklarla karşılaştırıldığında ifade edilmelidir.

Vücut kütlesi vücut yağını doğrudan ölçmez, ancak araştırmalar vücut kütlesi kalınlığı ölçümleri, biyoelektrik impedans, densitometri (sualtı tartım), dual enerji x-ray absorbsiyometri (DXA) ve diğerleri gibi BMI'nin vücut yağının daha doğrudan ölçülmesi ile ilişkili olduğunu göstermiştir methods1,2,3. Vücut kütlesi, vücut yağının direkt ölçümlerine bir alternatif olarak düşünülebilir. Eğitimli bir sağlık hizmeti sunucusu, bir kişinin sağlık durumunu ve risklerini değerlendirmek için uygun sağlık değerlendirmeleri yapmalıdır.

Kaynak: http://www.drerolvural.com/

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Temmuz Dergisi Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Temmuz Dergisi Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Selçuk Özdağ’ın Youtube’da ki videolarına FETÖ engeli
Selçuk Özdağ’ın Youtube’da ki videolarına FETÖ engeli