Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu

Bugün özellikle son dönemde ülkemizde sıkça tartışılmakta olan Kişisel Verilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve bu Kanun uygulamasında yapılması gerekenler ve izlenecek süreci aydınlatmak amacıyla Şengün &Şengün ve Ortakları Avukatlık Bürosu tarafından hazırlanmış olan hukuki bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Nihayet kişisel verilerin korunması ile ilgili yapılan birçok çalışmadan sonra 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“ KVKK” ) 24.03.2016 tarihinde TBMM’de kabul edilerek 07.04.2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kanun’un uygulanmaya başlanması ile birlikte şüphesiz pek çok yeni kavram ve yükümlülüklerin kişisel verileri işlenen gerçek kişiler ile bu verileri işleyen gerçek ve tüzel kişileri etkileyeceğini söylememiz mümkündür.

Yasa kapsamında kişisel verilerin neler olduğu, hangi durumlarda hangi kurumların izinlerinin alınmasıyla söz konusu kişisel verilerin aktarılabileceği, hangi durumlarda kişisel verileri işlenen kişilerin hangi haklara sahip olduğunu ve bu hakların kullanımının hangi merciilere nezdinde yapılabileceğinin anlaşılması bakımından bu önemli yazıyı sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yazı yasa sistematiği doğrultusunda son derece sade bir dille kaleme alınmış olup, bundan sonraki süreçte yapılması gerekenleri, uygulamanın somutlaşması ile uyum sürecinde izlenecek sürecin belirlenmesi açısından bizlere yardımcı olmaktadır.

Yazının dikkat çektiği noktalara baktığımızda, çıkartılan kanunun amacı ve kapsamını, önem arz eden bazı kavram tanımlamalarını, Kanun’un uygulanması bakımından kişisel verilerin hangi yollar ile işlenmesi halinde karşımıza çıkabilecek durum ve istisnaları ile söz konusu kişisel verilerin işlenmesi esnasında hangi süjelerin hangi sınırlar çerçevesinde sorumlu olacaklarını göstermektedir.

Yazıyı incelediğimizde kişisel verilerle ilgili olarak en önemli gördüğümüz düzenlemenin kişisel verilerle ilgili kişinin açık rızası olmadıkça kişisel verilerin işlenemeyeceği, yasa kapsamında uluslararası sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydıyla kişisel verilerin ilgili kişinin veya Türkiye’nin menfaatinin ciddi şekilde zarar göreceği durumlarda, ancak ilgili kamu kurum veya kuruluşunun görüşü ve izni dâhilinde yurtdışına kişisel verilerin aktarılabileceği belirtilmektedir.

Bu bağlamda içerisinde pek çok farklı ve yeni kavramları barındıran bu güncel kanunu anlayabilmek ve uygulamada dikkat edilmesi gereken ve yapılması gerekenlerin belirlenmesi bakımından yol gösterici olan bu önemli yazıyı siz okuyucularımız ile paylaşmaktan mutluluk duyarız.

Dilerseniz kişisel verilerin işlenmesinde uyulması zorunlu olan ilkeleri ve bu kapsamda hangi süjelerin sorumlu olduklarından kısaca bahsedelim.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Uyulması Zorunlu Olan İlkeler

  • Kişisel veriler hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak işlenmeli.
  • İşlemler doğru ve gerektiğinde güncel olmalı.
  • Kişisel veriler belirli, açık ve ancak meşru amaçlar için işlenmeli.
  • İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmalı.

     

  • Mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre muhafaza edilmelidir.

Veri Sorumlusu kişisel verileri işleyen söz konusu verilerin işlenilmesinden sorumlu olan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. Veri Sorumlusu, kişisel verinin işlenmesinde yukarıda bahsi geçen ilkeler çerçevesinde verileri işler ve alınması gereken tedbirleri alan kişilerdir. Veri sorumlusunun Kanun kapsamında veri güvenliğinin sağlanmasına yönelik pek çok yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu bağlamda, kişisel verilerin korunmasının öneminin gündelik hayatımızda ve iş hayatının işleyişinde yeterince anlaşılmaması nedeniyle meydana gelebilecek hukuksuzlukların önüne geçebilmek ve haklarımızın neler olduğunu daha iyi anlayabilmek adına bu değerlendirme yazısının okunmasını tavsiye ederiz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Temmuz Dergisi Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Temmuz Dergisi Ocak 2017 Sayısı Çıktı!
Selçuk Özdağ’ın Youtube’da ki videolarına FETÖ engeli
Selçuk Özdağ’ın Youtube’da ki videolarına FETÖ engeli